Høstkonsert 22. oktober 2017:
  Beethovens 5. symfoni og 5. klavérkonsert m/ Ingrid Andsnes
Dirigent: Vegard Bjerkevold Nilsen

Mer informasjon kommer etterhvert.
 
 
    VELKOMMMEN!

  ***